Fii alături de noi
Deja Îmi place!
Discursul politic, publicistica și opera literară ale lui Constantin Stere sînt hrisoave doveditoare ale existenței poporului moldovenesc
Dintr-o mare dorință de parvenire, familia Balzac și-a cumpărat particula nobiliară de. Autorul ”Comediei umane” dorea cu toate fibrele sufletului să fie om al casei în saloanele aristocrației franceze. Dar ceea ce a dorit omul n-a văzut scriitorul. Iar nobilimea din romanele sale nu e doar ironizată, ci și caricaturizată, arătîndu-i-se toate hibele, spulberîndu-i-se blazoanele false de pe firmamente. Cum s-ar spune, îl primești ca pe o rudă săracă, iar el îți dă foc la casă.

Contele Tolstoi în scrierile sale a descris societatea rusească așa cum arăta ea: plină de contradicții. Citindu-l pe Tolstoi, îți dai sama că durerile înăbușite vor răbufni. Și au răbufnit în răscoalele țărănești din 1905-1908. Un mare bolșevic scria că Tolstoi este oglinda revoluției ruse. 

 

Nu trebuie să fii mare specialist în materie de viitorologie ca să-ți dai sama că, la ora actuală, criza morală a cuprins continente întregi de civilizație, că procesul e cumulativ și va erupe năpraznic, benefic. 

 

Constantin Stere, știind că ța­rismul îi va deznaționaliza pe moldoveni rusificîndu-i, cînd a apărut ocazia, în 1918, a făcut tot posibilul ca să vadă unit blîndul norod basarabean cu frații lui de peste Prut. Ca mai apoi, - doar peste 12 ani! - să constate cu tristețe şi amărăciune: ”Marii bărbaţi de stat și patrioți din București să știe că vor purta răspunderea, nu numai istorică, pentru crima zilnic săvîrșită prin înjosirea și oropsirea ramurii neamului românesc, a celei mai blînde și mai smerite faţă de omenie, dar și a celei mai mîndre și dîrze faţă de nedreptate și apăsare; - și în același timp, a celei mai expuse!”

 

Discursul politic, publicistica și opera literară a lui Constantin Stere sînt hrisoave doveditoare ale existenței poporului moldovenesc. 

 

Moldova va putea fi anexată cu forța - niciodată cu voința poporului moldovenesc. Pentru că, pe 27 martie 1918, n-a fost Unire: a fost vrei nu vrei, be, Gligore, agheazmă; a fost oficializată anexarea Basarabiei de la 5 martie 1918, fixată în Tratatul secret de pace de la Buftea. 

 

La acea oră, la vremea scrierii Preludiilor, nimeni nu putea bănui, nici chiar Stere, care-s adevăratele cauze ale dihoniilor inconciliabile dintre cele două maluri de Prut. Nimănui, nici chiar lui Stere, nu putea să-i treacă prin minte că noi, moldovenii, la început de secol XX, nu mai eram ramură a neamului românesc, dar eram  neam moldovenesc, popor cu acte în regulă, unic și inconfundabil, popor blînd și smerit față de omenie, mîndru și dîrz față de nedreptate și apăsare. 

 

Relațiile dintre cele două maluri de Prut nici acum nu-s frățești, precum ar trebui să fie între două țări vecine și popoare înrudite care beneficiază de același spațiu de cultură și civilizație. Din cauză că Vodă da, iar Hîncu ba. Din cauză că românii nu ne recunosc ca popor-națiune și vor să ne anexeze, iar moldovenii nu vor unire și nu se consideră români. 

 

Un referendum național ar stabili cum au evoluat lucrurile din 1930 pînă în prezent. Au rămas sau n-au rămas pe picioare preceptele, concluziile și sugestiile  pe care le putem intui ușor la o lectură mai atentă a operei lui Constantin Stere.

14.05.15
Viorel Mihail
îmi place
distribuie
Fii alături de noi!
Top