Fii alături de noi
Deja Îmi place!
Finanţele şi formulele
Multă lume bună din străinătate ne tot vizitează şi ne tot îmbărbătează să păşim cu fermitate pe drumul hopuros care duce înspre integrarea europeană, fireşte, ca tot noi să astupăm hopurile şi să nivelăm dîmburile pe care le întîlnim în faţă.

Vorbele încurajatoare sînt politicoase şi decente înainte de popasul la beciurile din Cricova, mai cordiale după, dar esenţa nu se prea schimbă şi se reduce la zicala rusească conform căreia arta oratorică este mai lejeră decît căratul cărămizilor pe şantier (zicala sună cu mult mai plastic în original şi ar suna mai plastic şi într-o traducere mai fidelă, dacă unele vocabule n-ar fi luate din afara lexicului cuviincios).  

 

Ce-i drept, dinspre Occident vin şi nişte bani cu proiecte pentru modernizarea Moldovei şi încadrarea ei în felul de a fi al vesticilor. Numai că mesajele bătătoare pe umeri şi proiectele fragmentare cu tot cu finanţare par să fie un fel de a cîrpi imaginea unor relaţii amicale în condiţiile în care acestea sînt conjuncturale şi utilitare. Investiţiile masive, solide şi serioase poposesc pe alte meleaguri care nu sînt considerate nici democratice, nici virtualmente aderente la familia naţiunilor europene. Pentru investiţii contează cota remunerării în preţul de cost al mărfurilor şi aceasta deocamdată este minimă pe undeva prin Asia. De aceea, oricît de dornici ar fi moldovenii să muncească acasă în condiţii occidentale şi cu salarii măcar aproximativ apropiate de cele occidentale, aceste noroc nu dă semne să-i pălească tare degrabă.  

 

Multele şi măruntele proiecte de pieptănare a justiţiei, speriere a corupţiei, cultivarea energiilor alternative prin plantarea morilor de vînt chiar dacă nu sînt nişte cacealmale în sensul propriu al cuvîntului, nu fac, de fapt, altceva decît să mute banii occidentali dintr-un buzunar în altul. Este cunoscut faptul că în cadrul multor proiecte partea leonină a bugetului le este destinată consultanţilor din ţara finanţatoare, care sînt remuneraţi din proiect pentru că îi instructează pe aborigenii moldoveni cum să cheltuie banii rămaşi după ce se aciuează în buzunarele instructorilor-experţi. Iar banii rămaşi sînt de multe ori cheltuiţi în mare parte pentru a-i remunera pe cei instructaţi, care la rîndul lor îi instructează pe executori, învăţîndu-i să bată cuiul cu ciocanul şi nu cu pumnul şi să lovească în gămălie şi nu în partea ascuţită a cuiului. Dacă mai rămîn bani pentru cuie şi ciocane, acestea sînt bătute pe stîlpii pe care atîrnă pancarta ”Proiect finanţat din bani unionali europeni”. 

 

Mai sînt şi alte procedee prin care banii se scutură, se usucă, se evaporă, se volatilizează în drum spre scopul concret pentru care au fost alocaţi. Schemele sînt mai mult sau mai puţin variate, dar toate corespund definiţiei umoristice date noţiunii de ”ajutor umanitar”:  e ajutorul pe care oamenii săraci din ţările bogate îl dau oamenilor bogaţi din ţările sărace. Adică, din bugetele ţărilor bogate constituite din paralele contribuabililor de acolo banii vin în ţările sărace, a căror clasă politică şi-i însuşesc cu mai multă sau mai puţină ingeniozitate. 

 

Combaterea corupţiei, la care ne îndeamnă musafirii şi solii occidentali şi la care se tot mobilizează de decenii mai multe detaşamente din societatea noastră este un fel de ritual golit de esenţă, pentru că e greu de crezut că dătătorii de fonduri nu ştiu unde şi cum se împrăştie pomenile. Dar jocul de-a prinselea combinat cu de-a v-aţi ascunselea continuă, pentru că este suficient ca acei ce-şi ling mîinile în timp ce împart mierea să repete formulele magice despre superioritatea vestului asupra estului şi să arunce cătături supărate înspre estul cu care promit să nu mai aibă nimic de a face…

01.05.15
Vsevolod Ciornei
îmi place
distribuie
Fii alături de noi!
Top